Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

http://www.rdw.nl/tet

Vajalik escort:

Kui laius on 4,00 – 4,50 m, pikkus 40  - 50 m ja kaal kuni 100 t on escort kohustuslik. Kui ületatakse neid parameetreid on vajalik kahe saateauto olemasolu.

Ülekaaluliste ja ülemõõduliste veoste teostamiseks on vaja hankida luba:
Rijksdienst voor het Wegverkeer,Europaweg 205 PB, 777, 2700 AT Zoetermeer;
tel. (+31 79)345 81 34
 Fax. (+31 79) 345 80 22

Tunnelid.

On lubatud maksimaalne kõrgus 4,00 m. Põhireegel on, et üle 4,00 m kõrgusega sõidukid vajavad eriluba, selle reegli eiramisel trahv on 700 – 900 euroni.

Erilist tähelepanu vajavad järgmised tunelid:

Velsertunnel, A22 kiirtee Beverwijk - Velsen;

Coentunnel, A10 Ring Amsterdam West.

Zeeburgertunnel, A10 Ring Amsterdam East;

Drechttunnel, A16 kiirtee Dordrecht - Rotterdam;

Swalmentunnel, A73 kiirtee Roermond - Venlo.

Allikas: TLN, veebruar 2017
Uuendatud: veebruar 2017