Suuremõõtmelised ja raskekaalulised veod

Suuremõõtmeline/raskekaaluline vedu, mis ületab lubatud suuremaid mõõtmeid ja kaalu, nõuab veoloa olemasolu. Täpsem info: http://www.ely-keskus.fi/en/web/ely-en/abnormal-transport-permit

Allikas: Centre for Economic Development
            Transport and the Enviroment

Uuendatud: märts 2019