Riiklikud maksud

Teemaks

Alates 01.07.2013 läheb Valgevene üle elektroonsele teemaksu kogumise süsteemile BelToll.
Teemaksu peavad tasuma:
-kuni 3,5 t sõiduautod, mis on registreeritud väljaspool Tolliliitu (reisijateveo sõiduautod ja väikebussid kaasa arvatud)
-üle 3, 5 t sõidukid (veokid, bussid, karavanid).
Teemaksu kogumist teostab BelToll www.beltoll.by, kodulehe kaudu tuleb ettevõtte registreerida ja enne riiki sisenemist lunastada pardaseade,
 informatsiooni saab tel. +372 (172) 798 798 tööpäevadel kella 8.00 – 18.00.
 

Teemaks:
-          alla 3,5 t sõiduk                                                         0,04 EUR/km
-          üle 3,5 t 2-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,08 EUR/km
-          üle 3,5 t 3-teljega sõiduk (veok, buss)                      0,10 EUR/km
-          üle 3,5 t 4 ja enama teljega sõiduk (veok, buss)        0,12 EUR/km 

Tasulised teelõigud:

MaanteeMaantee lõik, kmTasuline tee, km
М-1/E 30 Brest (Kozlovichi) – Minsk – Russian Border (Red’ki)-609609
M-2 Minsk – National Airport Minsk154227
M-3 Minsk – Vitebsk94132
M-4 Minsk – Mogilev167458
M-5/E 271 Minsk - Gomel216544
M-6/E 28 Minsk – Grodno – Polish Border (Bruzgi)125745

Tasulise tee laiendus hakkab hõlmama ka teid, mis ühendavad Minskit Mogiljoviga (M4) ja Minskit – Gomeliga (M5), kokku 356 km.
Uuendatud 4.06.2013

Kui kahepoolsete lepingutega ei ole tehtud erandit peavad välisriigis registreeritud sõidukid maksma Valgevenes teekasutusmaksu.

Tariifid alates 01.01.2011

Bussid:

kuni 12 istekohta        15 EUR

13 – 30 istekohta        25 EUR

üle 30 istekoha           30 EUR

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Poolast, Lätist, Leedust ja Ukrainast tasuvad teemaksu Valgevenesse sissesõidul.

Sõidukid, mis sisenevad Valgevenesse Venemaalt, maksavad teemaksu riigist väljumisel.

Maksta saab kohalikus rahas või välisvaluutas vastavalt Valgevene Keskpanga vahetuskursile.

Allikas: BAMAP, veebruar 2011