Riiklikud maksud

Sõiduki tüüpKohtade arvMaksumäär EUR
Sissesõidu maksTeekasutusmaks
Bussid10 kuni 3020,02
> 3050,02

-          tühjad sõidukid ja konteinerid maksustatakse sissesõidu eest 20% ulatuses, teekasutusmaksu osas maksustatakse täies ulatuses.

-          tühjade raudteevagunite eest maksu ei võeta

-          sissesõidu maksu ei võeta juhul kui veetakse transiidina läbi Ukraina kaupa, mida võidakse Ukrainasse sisse mitte lasta ning mida seetõttu laaditakse ümber teisele sõidukile tollikontrollitsoonis piiripunktil mis on sellisel juhul ka kauba sisseveo /väljaveo kohaks.

Lisaks piiripunktides kogutavatele maksudele võidakse koguda ka regionaalseid makse piiriäärsete alade läbimise eest. Omavalitsustel on õigus kehtestada maksu määr. Välisriigis registreeritud sõidukitelt kogutava maksu määr on vahemikus 5-50 $.

Loakohustusest vabastatud juhuveod on vabastatud riiklikust teemaksust.

Ökoloogia maks: Piiriületuspunktides Taga - Karpaatia regioonis (Uzgorod, Djakovo, Tsop)

sõiduauto5.- USD
mikrobuss10.- USD
buss15.- USD

Piiriületuspunktides Segini ja Porubnoje

buss20.- USD