Riiklikud maksud

Sõitjateveo käibemaks.
Vastavalt Tšehhi Vabariigi seadusele nr.235/2004, (jõustus 01.05.2004) ei kuulu alates 01.05.2004 sõitjate rahvusvaheline juhuvedu, mida teostatakse välisriigis registreeritud sõidukiga Tšehhi territooriumil käibemaksuga maksustamisele.

Teekasutusmaks
Kuni 3,5 tonnise registrimassiga sõidukid:
Teekasutusmaksu tasumisel väljastatakse kaheosaline kupong, mille üks osa kleebitakse sõiduki esiklaasile ja teine osa hoitakse sõidukis.
Mõlemale osale märgitakse sõiduki registreerimismärk.
Teekasutusmaksu saab maksta piiripunktides, tanklates ja postkontorites.

Kuni 3,5 tonnise registrimassiga sõidukite teekasutusmaks alates 01.01.2010.a.

KehtivusaegMaksumus Tšehhi kroonides
10 päeva (D)250
1 kuu (M)350
Aasta (R)1200

D- kehtib kleebisele märgitud päeval ja järgneval 9 päeval
M
-kehtib kleebisele märgitud päevast  kuni järgmise kuu sama kuupeavaniKui järgneval kuul sama kuupäev puudubkehtib kleebis kuu viimase päevani.
R-
kehtib 01.12.2010 kuni 31.01.2012

Nädala ja kuu kleebiseid saab ka ette osta, tingimusel, et nende kehtivusaeg on korrektselt märgistatud (augustatud). märgistamata kleebised loetakse kehtetuks.

Sanktsioonid
Nõuetekohase kleebiseta tasulisel teel liiklemise eest võidakse kohapeal määrata trahv kuni 5000 tsehhi krooni.
Korduvate rikkumiste korral algatatakse administratiivmenetlus, kohapeal trahvi sellisel juhul tasuda ei saa. Trahvisumma võib ulatuda kuni 500 000 tšehhi kroonini.

Üle 3,5 tonnise registrimassiga sõidukite teekasutusmaks
Tšehhi Vabariigis kehtib üle 3,5 tonnise täismassiga bussidele teemaksu kogumise elektrooniline süsteem.
Maksu kogutakse sõiduki tuuleklaasile paigaldatava spetsiaalse elektroonilise seadme (Premid) abil.
Lisainfo:
www.premid.cz
 

Uuendatud 10.11.2011