Riiklikud maksud

Maanteemaksud.
 Vastavalt riikidevahelisele kokkuleppele on Eesti vedajad maksudest vabastatud.

Käibemaks.
Suurvürstiriigist sisse-ja väljasõidul või transiidina läbi selle on
rahvusvaheline kaubavedu käibemaksust vabastatud.
Uuendatud 10.06.2004