Riiklikud maksud

Teemaksud.

Tolli poolt antud ajutise sissesõidu loa või reisijateveoks Department of Communications poolt väljastatud loa olemasolu korral ei ole vedajad kohustatud maksma teedemaksu või teisi riigimakse, eeldusel, et sõiduk on registreeritud ja on tasunud kõik vajalikud maksud oma asukohamaal.