Riiklikud maksud

Teekasutusmaks
Rumeenia teekasutusmaks “rovinieta”on kohustuslik kogu teedevõrgu ulatuses. Seda on võimalik soetadapiirilt, mõnedest tanklatest ja assotsiatsiooni filiaalidest. UNTRR on loonud võimaluse tellida onlainis online application mis on inglise, saksa, ungari, vene, türgi, bulgaaria, poola ja serbia keelne, “rovinieta” on võimalik soetada 30 päeva enne veo algust.

Täpsem info “rovinieta” müügipunktidest : National Road Administration.

Juhtidele, kellel ei ole kehtivat vinjetti, määratakse trahv 250–4500 RON (~ 50–900 eurot).

Teemaksu määrad leiate siin:

Allikas: IRU

Uuendatud jaanuar 2024

Ro e-transpordisüsteem

15. detsembril 2023 jõustus Ro e-transpordisüsteemi muudatuste komplekt.

RO e-Transport on elektrooniline süsteem, mida kasutatakse kõrge maksuriskiga kaupade maanteetranspordi ja rahvusvaheliste kaupade maanteetranspordi jälgimiseks Rumeenias.

Kaubad, mis kaaluvad üle 500 kg või mille väärtus on üle 10 000 RON, kuuluvad kohustuslikule deklareerimisele RO e-transpordisüsteemis nii riigisisesel kui ka rahvusvahelisel kaubaveol.

Kaubaveo korral (import/eksport veod nii EL-i kui ka mitte-EL riikides) ilma kaupu RO e-transpordisüsteemis deklareerimata näevad sanktsioonid ette trahvi, mis hakkab kehtima alates 1. juulist 2024.

UNTRR koostas dokumendi, kus on täpsustatud deklareerimiskohustused ning veoettevõtjate ja juhtide kohustused /files/filemanager/files/RO_e_Transport_UNTRR_2024.pdf.

Allikas UNTRR

Uuendatud jaanuar 2024