Riiklikud maksud

Välismaised sõidukid
Transiiditasu või peatumise tasu

Transiiditingimuste rikkumisel 51 AZN / 26,15 €

Ajapõhine tasu teede/kiirteede kasutamise eest

Kuni neljateljelised

Rohkem kui nelja teljega

Linna juurdepääsu tasu

Kahe nädala hind: 42 AZN / 21,54 €

Kindlustusmaks/lisatasu

60 AZN / 30,77 €

Ohtlike kaupade tasu

Teemaks kahekordistub olenevalt veose ohukategooriast

Tollitasu

67 AZN / 34,36 € transiidideklaratsiooni eest

Ülekaalu tasu

38-41 tonni: 0,15 $

41-51 tonni: 0,30 $

51-61 tonni: 0,45 $

61-71 tonni: 0,60 $

71-81 tonni: 0,75 $

Rohkem kui 81 tonni: 1,8 $

Tasu sõidukite kaalumise eest

20 AZN / 10,26 €

Riigisõidukid
Iga-aastane maks sõiduki valdamiselt

Mootori töömaht kuni 3000 cc: 20 AZN / 10,26 €

Mootori töömaht 3000–4000 cc: 40 AZN / 20,51 €

Mootori töömaht 4000-5000 cc: 70 AZN / 35,90 €

Mootori töömaht üle 5000 cc: 110 AZN / 56,41 €

Ostu- või registreerimistasud

Sõltub sõiduki mootori mahust ja arvest

Allikas: | ITF (itf-oecd.org)

Uuendatud aprill 2024