Riiklikud maksud

1. jaanuaril 2024 muutub Ungaris oluliselt teemaksusüsteem. 1. veebruaril 2024 lülitatakse HU-GO süsteemi ka bussid. Kehtivad samad teemaksu määrad.

Kõige olulisemad uuendused:

• Võetakse kasutusele uus telgede kategooria “J5” (5 või enama teljega raskeveokid). Kategooriasse “J4” kuuluvad nüüd ainult 4-teljelised raskeveokid.

• Laiendatakse tasulist teedevõrku - kaasatakse M0 maantee (M5-M1 vaheline lõik).

• Teemaksule lisatakse tasu liiklusest tuleneva õhusaaste, müra ja CO2 heitkoguste eest.

•Lisatakse kaks uut keskkonnakaitsega seotud sõidukite klassi - madala heitmega sõiduk ja nullheitega sõiduk. Nende määratlused on samad, mis on toodud EL määruse 2019/1242 artikli 3 punktides 11 ja 12. Need on euronormidel põhinevas sõidukite klassifikatsioonis esikohal.

Alates 1. jaanuarist 2024 koosneb uus teekasutustasu struktuur kolmest elemendist -infrastruktuuritasust (püsielement), CO2 heite tasu (püsielement), õhusaaste ja müraga seotud tasu (erineb vastavalt erinevatele tasulistele teelõikudele).

Uued määrad, mis sisaldavad kolme tasuelementi, leiate siit 2024. január 1-jétől érvényes e-útdíj árak | Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. (nemzetiutdij.hu) (ungari keeles). Hinnad sisaldavad käibemaksu (27%).

Teekasutustasu suuruse saab eelnevalt kalkulaatori abil välja arvutada 2024 toll calculator now available! | National Toll Payment Service PLC (nemzetiutdij.hu).

Teemaksumäärad tõusevad märgatavalt, 5-teljelistel EURO VI sõidukitele isegi 50%. Mõned näited, mis näitavad praegusi ja tulevasi teemaksukulusid. EURO V ja IV kategooriate puhul võib tasu määra tõus olla suurem.

• Marsruut - Csanádpalota M43 (BCP) – Rajka M15 (BCP)

Kogupikkus - 390,13 km (ainult kiirtee)

EURO VI, J5 (5- või enama teljega raskeveokid täismassiga üle 3,5 t)

Kuni 1. jaanuarini 2024 - 56 350 HUF

Alates 1. jaanuarist 2024 - 79 076 HUF (kasv 40,33%)

• Marsruut - Tornyosnémeti M30 (BCP) – Tornyiszentmiklós M70 (BCP)

Kogupikkus - 511,9 km (ainult kiirtee)

EURO VI, J5 (5- või enama teljega raskeveokid täismassiga üle 3,5 t)

Kuni 1. jaanuarini 2024 - 76 062 HUF

Alates 1. jaanuarist 2024 - 104 286 HUF (kasv 37,1%)

• Marsruut - Debrecen – BILK (Budapesti intermodaalne logistikakeskus)

Kogupikkus - 251,93 km (ainult kiirtee)

EURO VI, J5 (5- või enama teljega raskeveokid täismassiga üle 3,5 t)

Kuni 1. jaanuarini 2024 - 38 017 HUF

Alates 1. jaanuarist 2024 - 50 668 HUF (kasv 33,28%)

• Marsruut - BILK (Budapesti intermodaalne logistikakeskus) – Hegyeshalom M1 (BCP)

Kogupikkus - 181 km (ainult kiirtee)

EURO VI, J5 (5- või enama teljega raskeveokid täismassiga üle 3,5 t)

Kuni 1. jaanuarini 2024 - 24 564 HUF

Alates 1. jaanuarist 2024 - 36 606 HUF (kasv 49,02%)

Allikas MKFE