Riiklikud maksud

Veebiaadressid teemaksudest Euroopas

UTA ONE on hetkel kõige terviklikum EETS teenus turul. Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (EETS) eesmärgiks on ainult ühe nn pardaseadmega (On-Board-Unit, OBU) piirideta läbi Euroopa sõita. UTA tellib pardaseadmed firmalt Telepass, mis on Euroopa juhtiv elektrooniliste teemaksu kogumise lahenduste pakkuja. Hetkel 14 riiki selle teemaksusüsteemiga: Belgia ja Liefkenshoektunnel, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Poola (A4, Katowice – Krakow), Portugal, Austria, Hispaania, Taani (sillad), Norra, sealhulgas parvlaevad ja kiirteed, Rootsi (sillad Šveits, sealhulgas Liechtenstein, Ungari.

UTA ONE® - üks boks katab kogu Euroopa - UTA

Venemaa kiirteed on tasulised
Venemaa kiirteede kasutamise eest vastutab ühendus Platon http://platon.ru/ru/

Teekasutusmaksu peavad Venemaal maksma kõik üle 12 t sõidukid.
Platoni teekasutusmaksu tõusis alates 01.07.2018 - 2,15 rubla/km.
Tariif tõuseb alates 01.01.2019 2,24 rublani kilomeetri eest.
14.11.2017

Venemaal teemaks 3,5 – 12 t sõidukitele

Venemaa kehtestas pariteetsuse alusel teemaksu Eesti registris olevatele üle 3,5 t – 12 t sõidukitele. Päevatasu 3,5 t – 12 t sõidukitele on 850 rubla ehk 12,2 eurot, nädalatasu 2500 rubla ehk 35,9 eurot, kuutasu 10 000 rubla ehk 143,5 eurot ja aastatasu 120 000 rubla ehk 1772,5 eurot. Üle 12 t sõidukitele kehtis teemaks juba varasemalt Platon teemaksusüsteem.
Siiani kehtis teemaks üle 3,5 t sõidukitele järgmistele riikidele Austria, Belgia, Bulgaaria, Ungari, Saksamaa, Taani, Luksemburgi, Hollandi, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Turkmenistani, Tðehhi, Ðveitsi, Rootsi, Läti ja Leedu. Nimekirja lisandus ka Eesti.
25.01.2018

Raskekaaluliste veoste maksumäärad Vene Föderatsioonis
Uuendatud 04.03.2010

Venemaa kehtestas alates 1. veebruarist 2009 vastavalt VF Valitsuse määrusele nr. 1007 24. detsembrist 2008 sissesõidumaksu kõigile välisriikides registreeritud sõidukitele.
Teekasutusmaksu rakendatakse kõigi üle 3,5 t kandevõimega kaubaveo sõidukitele ja maksu suurus on järgmine:
1 aasta – 60 000 rubla
1 kuu – 5000 rubla
1 nädal - 1154 rubla
24 tundi - 385 rubla
Maks tuleb maksta riiki sisenemisel ühe ööpäeva jooksul. Juhul, kui Venemaal viibimise aeg pikeneb, tuleb lisapäeva eest maksta vähemalt ööpäev enne makstud perioodi lõppemist.
Lõplik viibimise aeg ei sõltu Venemaa riigipiiri ületamise kordadest.
Transpordivahendite välja laskmine Venemaalt toimub ainult Rostransnadzori ametnikule maksekviitungi ettenäitamise järel.
Maksu maksmise kohta antakse (autoettevõtte esindajale) autojuhile teatis, kuhu on lisaks makse suurusele ja selle maksmise korrale märgitud ka panga rekvisiidid, kuhu autoettevõtte esindaja (autojuht) peab teekasutusmaksu maksma.