Riiklikud maksud

Kiirtee maksud
Info on saadaval  
AUTOROUTE kodulehel

Teemaks
Välisriigis registreeritud vedajad on teemaksust vabastatud
Käibemaks
Prantsusmaale/Prantsusmaalt

Reisijatevedu Prantsusmaale või Prantsusmaalt kuulub käibemaksustamisele sõltuvalt Prantsuse territooriumil sõidetud osakaalust kogu reisist.
Maksumäär on 5,5%.

Transiit
Vähemalt 10 reisijast koosnevate välisriigi kodanikest või välismaal elavatest Prantsusmaa kodanikest moodustatud gruppide vedu välisriikidesse, välisriikidest, transiidina läbi Prantsusmaa või ümberistumisega Prantsusmaa sadamas või lennujaamas on vabastatud käibemaksust.
See erand kehtib suletud ustega vedude ja pendelvedude korral, eeldusel, et vedu teostab üks ja sama vedaja.
Veo algus ja lõpp-punkti asumist väljaspool Prantsusmaa territooriumi peab vedaja seda tõestama oma kasutuses olevate dokumentidega. 

Uuendatud 25.01.2005