Riiklikud maksud

Käibemaks (VAT)
Sõitjatevedu Saksamaal maksustatakse käibemaksuga (Umsatzsteuer).

Kui sõiduk ületab Saksamaale sisenemisel Euroopa Liidu piiri (alates 01.05.2004 on niisuguseks piiriks ainult Saksa - Ðveitsi piir),
kogutakse maksu piiril, tariifiks on 0,084 EUR sõitjakilomeetri kohta.

ELi liikmesriigi piiri ületades Saksamaale sõites, tuleb tasuda käibemaksu  19% sõidu Saksamaal toimuva osa kohta.
Saksamaale sõitvates bussides peab olema tunnistus, mis tõestab, et vedaja on registreerinud ennast Saksamaal käibemaksukohustuslaseks
ja omab Saksa käibemaksukohustuslase numbrit (Steuernummer). Tunnistuse puudumisele järgnevad sanktsioonid.
Tunnistused saadab Saksa maksuamet vedajale peale käibemaksukohustuslaseks registreerimist.
Registreerimiseks tuleb täita registreerimise vorm, mille saab välja trükkida siit: käibemaksukohustuslaseks registreerimise blankett.
Eestikeelse tõlke leiate siit: käibemaksukohustuslaseks registreerimise blankett eesti keeles.
Lisada tuleb koopiad busside registreerimistunnistustest.

Lisainfo inglise keeles.

Aegunud tunnistuste uuendamiseks tuleb täita sama blankett, mis käibemaksukohustuslaseks registreerimisel.
Kuna ettevõtja on Saksamaal juba käibemaksukohustuslaeks registreeritud, siis tuleb täita ka käibemaksukohustuslase number.

Eesti vedajatega tegeleb Rostockis asuv maksuameti osakond:
Finanzamt Rostock
Möllner Str. 13
18109 Rostock
Telefon: (0381) 12845 0
Faks: (0381) 12845 4300
E-post: poststelle@finanzamt-rostock.de
Koduleht: http://www.steuerportal-mv.de/cms2/Steuerportal_prod/Steuerportal/content/de/Finanzaemter/Finanzamt_Rostock/Kontakt/index.jsp

Postiaadress:
Finanzamt Rostock
Postfach 201062
18071 Rostock

Käibemaksu arvutamine
Saksamaal tekkinud käibe arvutamiseks, tuleb sõidu kogumaksumus (summa mille kirjutate tellijale esitatud arvele) jagada kogu läbisõiduga (leida kilomeetri hind).
Korrutades kilomeetri hinna läbisõiduga Saksamaal saadakse seal tekkinud käive, millest 19% tuleb tasuda Saksa maksuametile.
Saksamaale sõitvates bussides peab olema tunnistus, mis tõestab, et vedaja on registreerinud ennast Saksamaal käibemaksu kohuslaseks ja omab Saksa käibemaksukohustuslase numbrit.

Deklaratsioonide esitamise kohustus
Kui vedaja on end registreerinud Saksamaal käibemaksukohustuslaseks, tuleb hakata regulaarselt esitama käibemaksu deklaratsioone.
Jooksva kuu 10. kuupäevaks tuleb esitada deklaratsioon eelneva kuu käibe kohta.
Deklaratsioon tuleb esitada ka juhul kui aruandekuu jooksul Saksamaale sõitu ei toimunud (käive =null)
.
Kui seda mitte teha, saabuvad Saksa maksuametist peagi maksunõuded.
Deklaratsioonidtuleb esitada elektroonselt, registreerides end kasutajaks ELSTER kodulehel.
Registreerida saab siin: https://www.elster.de/eportal/registrierung-auswahl.
Aasta deklaratsioon
Vastavalt kehtivale korrale peab ettevõtja peale kalendriaasta lõppemist hiljemalt järgmise aasta 31. maiks esitama maksuametile käibemaksudeklaratsiooni.

Erandid
Maksustamisele ei kuulu need sõitjateveod, mis toimuvad tasuta või oma bussidega ettevõtluse väliselt. Näiteks välismaiste ühingute, kultuuriühenduste (nt. teatritruppide ja muusikaansamblite, kooride jms.) või õpilas-, üliõpilas- ja noorterühmade veol ühingule, rühmale või õppeasutusele kuuluvate bussidega võib üldjuhul lähtuda sellest, et sõitjatevedu ei toimu ettevõtluse raames. Seda tuleb tõestada bussi registreerimisdokumentidega.

Lisainfo
6062 047, Tarvi Viks

Uuendatud 09.02.2010