Riiklikud maksud

Teetasude määrad 2024

Teave leiate siit: Change in electronic toll rates from 1 January 2024. (etoll.gov.pl)

Allikas: IRU

Uuendatud jaanuar 2024

Eesti Suursaatkond Varssavis  edastab Poola Rahandusministeeriumi saadetud täiendava informatsiooni seoses uue e-TOLL-i elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi kasutuselevõtuga Poolas. Rahandusministeerium teatab, et üleminekuperiood, mille jooksul kaks elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi viaTOLL ja e-TOLL toimivad paralleelselt, on lõppemas. Alates 1. oktoobrist on ainus kehtiv süsteem e-TOLL.

Rahandusministeerium on hiljuti pakkunud kasutajatele lihtsamat võimalust e-TOLLis registreerimiseks, samuti võimalust saada septembri lõpuni 25 % soodustust.

Täpsemalt      Link1     Link2

Veebiaadressid teemaksudest Euroopas

UTA ONE on hetkel kõige terviklikum EETS teenus turul. Euroopa elektroonilise maksukogumisteenuse (EETS) eesmärgiks on ainult ühe nn pardaseadmega (On-Board-Unit, OBU) piirideta läbi Euroopa sõita. UTA tellib pardaseadmed firmalt Telepass, mis on Euroopa juhtiv elektrooniliste teemaksu kogumise lahenduste pakkuja. Hetkel 14 riiki selle teemaksusüsteemiga: Belgia ja Liefkenshoektunnel, Saksamaa, Prantsusmaa, Itaalia, Poola (A4, Katowice – Krakow), Portugal, Austria, Hispaania, Taani (sillad), Norra, sealhulgas parvlaevad ja kiirteed, Rootsi (sillad Šveits, sealhulgas Liechtenstein, Ungari.

UTA ONE® - üks boks katab kogu Euroopa - UTA

Poola maksuliste teede võrk laieneb 2014 aasta teisel poolel

Maksuliste teede võrk sõidukitele üle 3,5 tonni suureneb 264 km võrra ja moodustab 2914 km teedevõrgust. Maksulisi teid haldab GDDKiA.

1.septembrist 2014 lisanduvad järgmised teelõigud:

•      Al: Czerniewice Wtociawek Zachod ( 44 km)
•      Ðwierklany - Gorzyczki ( 19 km)
•      A4: Jarostaw Zachöd - Korczowa ( 44 km)
•      58: Sycõw Wschõd - Wieluh ( 46 km)
•      task - Rzgõw ( 24 km)
•      S14: Pabianice Põtnoc - Rõþa ( 12 km)
•      S19: Rzeszöw Zachöd - Ðwilcza ( 5 km)
•      DK90: Jeleri - Baldram ( 12 km)

1.oktoobrist 2014:

•      Al: Wtoctawek Zachöd - Kowal ( 21 km)
•      A4: De.bica Wschöd - Rzeszow Potnoc ( 37 km)

Uued müügikohad (POS)on avatud ja nende nimekirja leiad siit: http://www.viatoll.pl/en

(http://www.viatoll.pl/en/heavy-vehicles/list-of-toll-sections)

Maksuline tee algab Poola piirist ja kõik üle 3,5 t sõidukid peavad omama viaBOX enne piiriületust. Lähim POS asub Chatupkis, 78 riigimaantee lähedal.

Rohkem infot:
•      Tel: + 48 22 52110 10
•      • ja meili teel : info@viatoll.pl ja media@viatoll.pl

Allikas: Viatoll
Uuendatud 08.09.2014

Muudatused Poola teemaksusüsteemis

 ViaTOLL’i tasuliste teede võrgustiku laienemine

 ViaTOLL’i süsteem sõidukitele, lubatud täismassiga on üle 3,5 t, hõlmab 1565 km riiklikke maanteid, kiirliikluse teid ja kiirteid, mida haldab firma GDDKiA.
Alates 1. juulist 2012 laiendatakse süsteemi järgmistele teeosadele:

·         Osa kiirliikluse teest S7 Elblàg – sõlmpunkt Paslæk-Póùnoc, 13,7 km pikk

·         Osa riigimaanteest nr. 91: ristmikust riigimaanteega nr. 6 kuni sõlmpunktini Nowe Marzy; ja S5 kiirtee ristmikust Ùysomiceni (ristmik kohaliku teega nr. 552), kokku 141 km

·         Riigimaantee nr. 92 osades: Wrzeúnia – Konini linna piir; Konini linna piirist kuni Ùowiczini (ristmik riigimaanteedega nr. 2 ja nr. 14) – nende osade kogupikkus on 169 km

·         Riigimaantee nr. 94 osas Modlnica – sõlmpunkt Modlniczka, 2,5 km pikk

ViaTOLL’i süsteem autojuhtidele

Alates 1. juunist 2012 saavad viaTOLL’i süsteemiga vabatahtlikult liituda selliste sõidukite juhid, mille maksimaalne lubatud täismass on alla või võrdne 3,5 t. Tegu saab olema mugava alternatiiviga praegu käigusolevale manuaalsele teemaksu kogumise süsteemile järgmistes kiirteede osades: A2 Konin-Stryków ja A4 Bielany Wrocùawskie-Soúnica.

 Tasud kiirteel A4 Bielany Wrocùawskie-Soúnica

 Alates 1. juunist 2012 hakkavad kiirtee A4 Bielany Wrocùawskie-Soúnica osa kasutamise eest maksma selliste sõidukite juhid, mille maksimaalselt lubatud täismass on ≤ 3,5 t. Selle ajani oli see osa kiirteest teemaksuga maksustatav ainult nendele sõidukitele ja autorongidele, mille maksimaalselt lubatud täismass on > 3,5 t, või millel oli alla 9 koha. Teemaksu määrad saavad olema: 0,05 zlotti/km kohta mootorratastele, 0,1 zlotti/km kohta muudele sõidukitele, mille maksimaalselt lubatud täismass on ≤ 3,5 t. Sisenedes sellisele kiirtee osale, kus manuaalselt teemaksu kogutakse, saab juht kviitungi, mis saab teemaksu kogumispunktis sellelt osalt lahkudes arveldamise aluseks.

Lisainformatsioon:

·         Veebilehelt www.viatoll.pl

·         Telefonikeskusest numbrilt: +48 22 521 10 10 (mobiiltelefonidelt ja välisriigist helistades kehtivad operaatori määratud tasud)

·         Mailiaadressilt info@viatoll.pl ja media@viatoll.pl.

Uuendatud 31.05.2012 

Edastame Poola Maanteeametist saadetud informatsiooni seoses kavandatava elektroonilise teemaksu kogumise süsteemi käivitamisega.
Poola riigimaanteede ja kiirteede ameti peadirektoraat on võtmas kasutusele Poola Riiklikku Teemaksukogumise Süsteemi (Süsteem).

Alates 1. juulist 2011 lõpetab tegevuse praegune vinjetiskeem sõidukite puhul, mille kogumass ületab 12 tonni; ning tegevust alustab uus elektrooniline süsteem – viaTOLL. Selle süsteemi kasutamine on kohustuslik kõikidele sõidukitele, mille registrimass ületab 3,5 tonni. Kõikide vastavate teede kasutajad peavad Süsteemis registreeruma ja hankima sõidukisisese seadme (SSS) viaTOLLi operaatorilt oma sõidukisse paigaldamiseks.

Süsteem koosneb järgmistest osadest:

1.       Üleriigilise Raskesõidukite Elektroonilise Teemaksu Kogumise (RETK) süsteemi käivitamine sõidukitele, mille maksimaalne lubatud täismass (MLT) ületab 3,5 tonni, maanteedel, kiirteedel ja osadel riigimaanteedel;

2.       Manuaalse Teemaksu Kogumise teenuse käivitamine kergsõidukitele, mille MLT on alla 3,5 t; riigi hallatavatel teemaksuga maksustatavatel maanteedel (lisaks olemasolevatele maanteesoodustustele); ja

3.       Kergsõidukite ETK (KETK) käivitamine valikulise tasumisvõimalusena sõidukitele, mille MLT on alla 3,5 tonni, ning mis kasutavad riigi hallatavaid teemaksuga maksustatavaid maanteid.

Alljärgnevalt esitame teile mõningat esialgset informatsiooni selle Süsteemi kohta.

2. novembril sõlmis Poola riigimaanteede ja kiirteede peadirektoraat lepingu valitud teedel elektroonilise teemaksu kogumise ja manuaalse teemaksu kogumise riikliku süsteemi arendamiseks, väljatöötamiseks, integreerimiseks ja rakendamiseks.

ETK süsteem on mikrolainesüsteem, teise nimega ELTK (eriotstarbeline lähitoimekommunikatsioon) teemaksukogumissüsteem.

Alates 11. aprillist hakkab  klienditeeninduskeskus vastama abitelefoni infoliinile poola, inglise, saksa ja vene keeles ööpäevaringselt, seitse päeva nädalas.

Alates 2. maist algab SSS-de jagamine. Üle terve Poola määratakse kakssada jaotuspunkti ja kuusteist klienditeeninduspunkti, kus kasutajad saavad registreeruda ja endale SSS-i hankida. Need punktid paiknevad riigipiiri ja vastavate teede läheduses, ning autoremonditöökodades ja tanklates.

Lisainformatsioon on saadaval Süsteemi veebileheküljel: www.viatoll.pl. Veebilehekülg on kättesaadav alates 26. jaanuarist ning seda arendatakse kuni 2011.a. mai alguseni. Valmis veebileheküljel saab olema teede kaart, kus on märgitud teemaksuga maksustatud teed. Teemaksuga maksustatud teede võrku laiendatakse koos kogu Poola teedevõrgu väljaarendamisega. Veebilehekülg saab olema kättesaadav järgmistes keeltes: poola, inglise, saksa, tðehhi, slovaki, ukraina, valgevene, leedu, vene.

Suhtekorraldustegevus on juba alanud. Kampaaniat laiendatakse alates aprillist. Teie riikide ajalehtedesse tuleb kampaania informatsioon alates aprillist 2011.

GDDKiA poolt hallatavatel kiirteedel peavad kergsõidukite (vähem kui 3,5 tonni) juhid teemaksu tasuma teemaksuga maksustatud kiirteedel vastavalt „Teemaksuga maksustatud kiirteede ja riigimaanteede vahendite seadusele“. Manuaalne teemaksu kogumine algab esialgu kahel olemasoleval teemaksuga maksustatud riigimaantee sektsioonil A2 Konini – Stryków vahel ning A4 Wroclaw – Katowice vahel. Nende manuaalsete teemaksu kogumiste täpne alguskuupäev täpsustatakse edasiste teadaannetega.

Taoliste sõidukite juhid võivad vabatahtlikult valida, kas nad tasuvad teemaksu manuaalselt teemaksu kogumispunktides, või tasuvad elektrooniliselt viaTOLLi süsteemiga liitumise teel. See variant saab võimalikuks alles pärast seda, kui kergsõidukite elektroonilise maksmise meetod on kasutusele võetud, hiljemalt 1. jaanuaril 2012.

Kontaktisik

Aleksandra Cybulska
Riigimaanteede ja kiirteede peadirektoraat
Rahvusvahelise koostöö osakond
GDDKiA keskasutus
alcybulska@gddkia.gov.pl
Tel. (+48 22) 375 86 33
Ul. Ýelazna 59,
00-848 Varssavi,
Poola

Uuendatud 18.03.2011

Poola elektroonilise teemaksu süsteemi Viatoll.

Informatsioon ja uuendused leiate www.viatoll.pl

Tabelis on ära toodud Poola rahvuslike teede klassi A ja klassi S (kiirtee ja kiirliikluse tee)

Sõiduki tüüpTeemaks zlottides ( zù)
sõiduki EURO klass
max. EURO 2EURO 3EURO 4min. EURO 5
12345
Sõidukid üle 3,5 t kuni 12 t MLT0,400,350,280,20
Sõidukid 12 t MLT ja enam 0,530,460,370,27
Kõik bussid olenemata registrimassist0,400,350,280,20

Teemaks GP and G kategooria teedel (riiklikud teed)

Sõiduki tüüpTeemaks zlottides ( zù)
sõiduki EURO klass
max. EURO 2EURO 3EURO 4min. EURO 5
12345
Sõidukid üle 3,5 t kuni 12 t MLT0,320,280,220,16
Sõidukid 12 t MLT ja enam 0,420,370,290,21
Kõik bussid olenemata MLT0,320,280,220,16

Viatolli süsteem on üles ehitatud Kapsch’i poolt, seega süsteem sarnane Austria ja Tðehhi omale.

Poolas saab olema 220 viaboxi müügikohta. Teemaksu saab maksta kahe moodi: manuaalselt ja Viatoll süsteemiga liitudes. Sõidukite registreerimine süsteemi kasutamiseks algab 2. mail 2011.

Selleks, et registreeruda süsteemi kasutajaks, tuleb valmis seada järgmised dokumendid: webpage. Registreeruda saab otse siit: website. Kalkuleerida aitab kalkulaator SIIT.

Kõik sõidukid on teemaksu kohuslased järgmistel teedel:

A1 –http://www.autostradaa1.pl/en/index.html

A2 – http://www.autostrada-a2.pl/en/tolls/toll--payment-methods.html

A4 – http://www.autostrada-a4.pl/driver

Need kiirteed on hallatavad erafirmade poolt ja olgugi, et OBU ei toimi, tuleb teemaks tasuda vastavates müügipunktides.

Infotelefon: +48 22 521 10 10
 Uuendatud 19.04.2011
 Uuendatud 29.08.2011 Allikas: juuni 2011 ZMPD

Poola kiirteemaksu tasumise süsteemi muudatused

Seoses elektroonilise kiirteemaksu tasumise süsteemi sisseseadmisega on praegu kehtiv vinjeti süsteem kehtiv kuni 30. juunini 2011.a. Vinjettide müük toimub järgmiselt:
12 kuu vinjetid on müügil kuni 30.juunini 2010
1 kuu vinjetid on müügil kuni 31.maini 2011
7 päeva vinjetid on müügil kuni 23.juunini 2011
1 päeva vinjetid on müügil kuni 30.juunini 2011
Kõik vinjetid kehtivad märgitud kuupäevani kuid mitte kauem kui 30.juuni 2011.

Uuendatud 17.06.2010