Riiklikud maksud

Rahvusvahelisele reisijateveole ei ole kehtestatud teekasutusmakse ega ka muid riigilõive.