Piirkiirused

Asulas60 km/h
Väljaspool asulat põhiteeedel70 km/h
Väljaspool asulat kiirteel90 km/h

Uuendatud 30.09.2009