Piirkiirused

Asulas
sõiduauto60 km/h
buss60 km/h
Väljaspool asulat
sõiduauto90 km/h
buss90 km/h
Kiirteedel ja nendega võrdsustatud teedel
sõiduauto130 km/h
buss110 km/h

uuendatud 14.10.2004