Piirkiirused

Asulassõiduautod, bussid60 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t60 km/hreisijateveo haagisega50 km/hAsulavälisel teel, segaliiklusega teelsõiduautod, bussid80 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t80 km/hreisijateveo haagisega50 km/h4 - realisel teelsõiduautod100 km/hbussid80 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t80 km/hreisijateveo haagisega50 km/hKiirteelsõiduautod120 km/hbussid80 km/hbussidpagasiveo haagisega, mille kogumass on kuni 7.5 t80 km/hreisijateveo haagisega50 km/h