Piirkiirused

asulas,sõiduauto60 km/h
 sõiduauto+haagis60 km/h
 buss60 km/h
asulavälisel teel, segaliiklusega teel,sõiduauto80 km/h
sõiduauto+haagis80 km/h
bussid80 km/h
4 realine tee,sõiduauto100 km/h
sõiduauto+haagis80 km/h
buss80 km/h
kiirtee,sõiduauto120 km/h
 sõiduauto+haagis80 km/h
 buss80 km/h

Välisvedajad, välja arvatud need, kellel on kehtiv liikluskindlustus “roheline kaart”, on kohustatud ostma kohustusliku kolmanda isiku kindlustuse Vastavad hinnad on:
 

kuu tariif
 sõiduauto120 DM
 buss710 DM
kvartali tariif
 sõiduauto180 DM
 buss1070 DM
poolaasta tariif
 sõiduauto400 DM
 buss2470 DM
aasta tariif
 sõiduauto570 DM
 buss3540 DM

Ülalnimetatud maksu tuleb tasuda ka haagiste eest.