Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50 km/h75 km/h90 km/h90 km/h
Buss + haagis50 km/h75 km/h90 km/h90 km/h

Allikas: IRU