Piirkiirused

Asulates 
bussid50 km/h
kerghaagisega bussid50 km/h
Asulav√§listelsegaliiklusega teedel 
Bussid80 km/h
kerghaagisega bussid70 km/h
4-realistel teedel 
bussid90 km/h*
kerghaagisega bussid70 km/h
Kiirteed 
bussid90 km/h*
kerghaagisega bussid90 km/h

* lapsi transportivad bussid 60 km/h