Piirkiirused

linnades ja asulates60 km/h
väljaspool linnu ja asulaid
segaliiklusega teedel70 km/h
magistraaalteedel90 km/h