Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h
Veokid > 7,5 t50 km/h70 km/h80 km/h80 km/h

Lisaks loetletud maksimumkiirustele on teisigi erijuhtumeid, kus seadusega on ette nähtud teatud maksimaalne kiirus. Nende hulka kuuluvad näiteks piirang kuni 60 km/h öisel ajal. Teave leitav siin: https://www.oesterreich.gv.at/

Allikas: IRU

Uuendatud juuni 2023