Piirkiirused

Asulas:  A – igasugustel teedel
             B – kiirteedel

Asulaväliselt:  C – igasugustel teedel
                     D – kiirteedel

Alates veebruarist 2009 km/hABCD
Mootorsõidukid GVW ≤ 3,5 t509090130
Mootorsõidukid GVW >3,5 t haagisega 750 kg50909090
Teised mootorsõidukid50909090

 Allikas: CESMAD Slovakkia, jaanuar 2009
uuendatud 19.03.2009