Piirkiirused

asulas, veoauto,kuni 7,5 t60 km/h üle 7,5 t 60 km/h

asulavälistel teedel, segaliiklusega teel, veoautod,kuni 7,5 t80 km/h üle 7,5 t70 km/h

4 realine maantee, veoauto,kuni 7,5 t80 km/h üle 7,5 t70 km/h

kiirtee, veoautod,kuni 7,5 t80 km/h üle 7,5 t70 km/h