Piirkiirused

linnades ja asulatestranspordivahenditele massiga <3,5 t60 km/h
transpordivahenditele massiga >3,5 t60 km/h
asulavälisel teeltranspordivahenditele massiga <3,5 t90 km/h
transpordivahenditele massiga >3,5 t70 km/h