Piirkiirused


Asulassegaliiklusega tee
Asulavälisel segaliiklusega tee4-realine maantee ( 2 rida ühes, kaks teises suunas, ohutusriba keskel)kiirtee
Furgoonauto <3,5 t50708080
Veoauto>3,5 t50808085
Poolhaagisega sõiduk50707080
Ohtlik vedu50707080

 Allikas: OFAE. August 2007
Uuendatud 30.08.2007