Piirkiirused

Piirkiirused: transpordivahenditele kandejõuga üle 3,5 t

Linnades ja asulates60 km/h
Väljaspool linnu ja asulaid
segaliiklusega teedel90 km/h
4 - realisel teel (kiirteel või kaherajalisel teel)90 km/h
kiirteel90 km/h