Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Bussid50km/h80km/h100 km/h100 km/h

Allikas: IRU