Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t48 km/h80 km/h96 km/h112 km/h
Veokid > 7,5 t48 km/h80 km/h96 km/h96 km/h
Liigendsõidukid, autorongid48 km/h80 km/h96 km/h96 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud juuni 2023