Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t50 km/h75 km/h75 km/h100 km/h
Veokid > 7,5 t50 km/h75 km/h75 km/h100 km/h
Ohtlik veos50 km/h75 km/h75 km/h100 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud september 2023