Piirkiirused

linnades ja asulates60 km/h
asulavälistel teedel70 km/h
magistraalteedel90 km/h