Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t50 km/h90 km/h90 km/h90 km/h
Veokid > 7,5 t50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h
Liigendsõidukid, autorongid50 km/h80 km/h80 km/h80 km/h

Allikas: IRU

Uuendatud juuni 2023