Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4-realised maanteedKiirteed
Buss50km/h90km/h90km/h90km/h
Buss+ haagis50km/h90km/h90km/h90km/h

Allikas: IRU

Uuendatud aprill 2023