Piirkiirused

transpordivahenditele kogumassiga üle 3,5 t
linnades ja asulates
 
asulavälistel teedel,60 km/h
segaliiklusega teedel70 km/h
kiirteedel90 km/h