Piirkiirused

Asulas
Sõiduauto60 km/h
Buss60 km/h
Väljaspool asulat
Segaliiklusega teedel
Sõiduauto90 km/h
Buss90 km/h
Neljarealisel teel
Sõiduauto90 km/h
Buss90 km/h
Kiirteel
Sõiduauto110 km/h
Buss90 km/h

Uuendatud 24.01.2005