Piirkiirused

Asulas
sõiduauto50 km/h
buss50 km/h
buss kerghaagisega50 km/h
buss koos suure kandevõimega haagisega50 km/h
Asulavälisel teel, segaliiklusega teel
sõiduauto80 km/h
buss80 km/h
buss kerghaagisega80 (60*)
buss koos suure kandevõimega haagisega80 km/h
4-realiel maanteel
sõiduauto80 km/h
buss80 km/h
buss kerghaagisega80 (60*)
buss koos suure kandevõimega haagisega80 km/h
Kiirtee
sõiduauto90 km/h
buss80 km/h
buss kerghaagisega80 (60*)
buss koos suure kandevõimega haagisega80 km/h

*kui haagisel ei ole pidureid ja kandevõime on kuni 3 t
Uuendatud 15.06.2004