Piirkiirused

asulas
 sõiduauto50 km/h
buss50 km/h
haagisega buss50 km/h
asulavälisel teel, segaliiklusega teel,
 sõiduauto70/90 km/h
buss70/90 km/h
haagisega buss70 km/h
neljarealine tee
 sõiduauto110 km/h
buss90 km/h
haagisega buss70 km/h
kiirtee,
 sõiduauto110 km/h
buss90 km/h
haagisega buss70 km/h