Piirkiirused

SõidukAsulasAsulavälisel teel4- realised maanteedKiirteed
Veokid täismassiga 3,5–7,5 t50 km/h80 km/handmed puuduvad80 km/h
Veokid > 7,5 t50 km/h60 km/handmed puuduvad80 km/h
Liigendsõidukid, autorongid50 km/h60 km/handmed puuduvad80 km/h

Saksamaal ei ole 4-realistel maanteedel eraldi  kiiruspiirangute erieeskirju. „Kiirteede“ all kirjeldatud kõrgemad kiiruspiirangud kehtivad aga ka kõikidel teedel olenemata sõiduradade tegelikust arvust.

Allikas: IRU

Uuendatud juuni 2023