Piirkiirused

asulassõiduautod50 km/h
bussid50 km/h
kerghaagisega bussid50 km/h
raske haagisega bussid50 km/h
asulavälistel teedelsõiduautod100 km/h
bussid80 km/h
kerghaagisega bussid80 km/h
raske haagisega bussid60 km/h
4-realistel teedelsõiduautod130 km/h
bussid100 km/h
kerghaagisega bussid80 km/h
raske haagisega bussid60 km/h
kiirteedelsõiduautod130 km/h
bussid100* km/h
kerghaagisega bussid80 km/h
raske haagisega bussid80 km/h

*kui on vastav luba, vastasel juhul 80 km/h
NB! udus , vihmas või lumesajus, kui nähtavus on 50 m, kehtib piirkiirus 50 km/h kõikidel teedel.
Kui nähtavus on vähenenud alla 50 m on möödasõit rangelt keelatud.
Uuendatud 15.10.2004