Piirkiirused

Km/h

Asulas
A - Segaliiklusega tee

Asulaväline
B – segaliiklusega tee
C - teed minimaalselt 2x2 realised, eraldatud teemärgistusega
D - teed minimaalselt 2x2 realised, eraldatud eraldusribaga

 ABCD
Kaubaveosõiduk  ( täismassiga ≤ 7,5 t)50909090
Veoauto ( täismassiga > 7,5 t)50609090
Poolhaagisega sõidukid ( täismassiga > 7,5 t)50609090
Autorong ( täismassiga > 7,5 t)50609090
Minimaalne kiirus   70
Ohtliku kauba vedu ( täismassiga > 7,5 t)50609090
1 klassi kauba vedu3050*7575

*50 km/h ainult mootorsõidukitele, 40 km/h kombineeritud transpordile

Allikas: FEBETRA, jaanuar 2007
Uuendatud 19.02.2007