Piiriületuse protseduurid

kahepoolne veoluba või CEMT luba

rahvusvaheline liikluskindlustus "roheline kaart" (juhilt ei nõuta eraldi kindlustust)

kauba saateleht

päritolu sertifikaat

TIR ei ole rakendatav, sissesõidul peab maksma tolligarantiina 2,5 % kauba väärtusest