Piiriületuse protseduurid

Juhilt nõutavad dokumendid:
pass või ID kaart (EL kodanik)
viisa kui vaja
juhiluba