Piiriületuse protseduurid

Ungari toll andis välja uue juhendi maanteevedude käsitlemiseks Ungaris ELi välispiiridel
Pärast raskusi, mis tabasid Ungari piiridel TIR-märkmike alusel reisijaid või kaupu vedavaid maanteeveo-ettevõtjaid, kohtus IRU (Rahvusvaheline Maanteetranspordi Liit) sekretariaat hiljuti Ungari pädevate asutustega, et leida viise olukorra lahendamiseks.

Selle kohtumise konkreetse tulemusena andis Ungari tolli- ja rahandusameti peadirektoraat välja uue ja väga selgesõnalise juhendi. Eelkõige näeb kõnealune juhend väga selgelt ette järgmise:

1. TIR-märkmikud: keelatud on sundida TIR-märkmiku valdajat (juht) kasutama kindlate tolliagentide/-maaklerite teenuseid;
2. Reisijateveo korral: keelatud on sundida bussijuhte ja reisijaid otsesel või kaudsel teel* maksma rahasummasid, mis ei ole ette nähtud konkreetselt asjassepuutuvate ja kohaldatavate õigusaktidega/määrustega.
3. Juhendi rakendamise toetuseks paigutatakse igasse Ungari tolliasutusse käesoleva juhendi lisa, milles on kirjas eespool nimetatud punktide 1 ja 2 eiramisega seotud kaebuste käsitlemiseks määratud kohaliku tolliametniku kontaktandmed.
4. Kaebuste korral, mis on seotud eespool nimetatud punktide 1 ja 2 eiramisega või TIR-märkmike või bussireisijate käsitlemisel ilmnenud raskustega tolliformaalsuste täitmisel, on juht kohustatud helistama viivitamata ühel Ungari tolli- ja rahandusameti telefoninumbritest (Ungarist tasuta 06-80-203-724 või teistest riikidest +36 1 456 9555) ning võtma ühendust kohaliku tolliasutuse määratud ametnikuga, et ilmnenud probleemi oleks võimalik tulemuslikult uurida.

Eespool nimetatud punktide 1 ja 2 eiramise korral peavad TIR-veokite ja autobusside juhid, olles võtnud ühendust punktis 4 nimetatud ja Ungari tolliasutustes asuvatel teadetetahvlitel ära märgitud kohaliku tolliasutuse määratud töötajaga, tegema avalduse ka IRU TIR-süsteemi vihjeliinil (tel: +41.22.918.27.92), mainides vastavaid üksikasju ja tõendavaid dokumente.

Ühingu kohustused:

IRU iga liikmesühingu kohus on teavitada kõiki Ungariga seotud veooperatsioone korraldavaid TIR-märkmike valdajaid ja bussioperaatoreid kohustuslikest protseduuridest, et vältida varasemaid probleeme. Seda tuleb teha viivitamata ja vastavas keeles kõigi asjakohaste vahenditega.

Ühingud peavad rõhutama fakti, et operaatorid, kellel on raskusi TIR-märkmike või autobussireisijate käsitlemisega Ungari piiril, peavad võtma ühendust tolliasutuses olevale teadetetahvlile märgitud määratud tolliametnikuga ning ühtlasi edastama teate IRU TIR-süsteemi vihjeliinile.

Allikas: Genf, 24. mai 2005

Uuendatud 08.06.2005