Piiriületuse protseduurid

 Autojuhilt nõutavad dokumendid:
pass ja viisa juhiluba ervisekindlustus
· Transpordivahendilt nõutavad dokumendid:
registreerimistunnistus
kolmanda isiku kindlustus
TIR tunnistus
veoluba
· Kaubale nõutavad dokumendid:
TIR märkmik
CMR kauba saateleht ja sinna juurde kuuluvad dokumen