Piiriületuse protseduurid

Juhilt nõutavad dokumendid:
pass ja viisa,
rahvusvaheline juhiluba,
volitus firma omanikult veo teostamise kohtaTranspordivahendilt nõutavad dokumendid:
registreerimis tunnistus,
rahvusvaheline liikluskindlustus "roheline kaart",
veoluba.Kaubale nõutavad dokumendid:
TIR tollivihik
CMR kauba saateleht ja sinna juurde kuuluvad dokumendid