Piiriületuse protseduurid

Peamine pädev ametkondMinistère des Transports du Grand-Duché de Luxembourg
Teised pädevad ametkonnadM. Marco Feltes, inspecteur

BP 590
L - 2938 LUXEMBOURG

Tel: +352 478 44 23
Fax: +352 24 18 17
Telex: 1465 civair lu
E-mail: marco.feltes@tr.etat.lu
Märkus ADR konventsiooni peatüki 1.9.4 kohtaPiirangud restrictions seoses ohtliku veosega maanteedel (prantsuse keelne)
Muud märkused 

Uuendatud 03.06.2009