Piiriületuse protseduurid

Autojuhilt nõutavad dokumendid:
pass ja viisa,
- rahvusvaheline juhiluba,
- tollideklaratsioon.
Transpordivahendilt nõutavad dokumendid:
registreerimistunnistus,
- tehn. ülevaatuse talong,
- litsents
Kaubale nõutavad dokumendid:
CMR,
-teised kauba saatedokumendid (arve, kauba päritolu dokument, kvaliteedi tõend, pakkimisleht).