Piiriületuse protseduurid

·  Bussijuhilt nõutavad dokumendid:
    - pass või ID kaart (EL kodanikul)
    - juhiluba
    - viisa kui vaja

·  Sõidukilt nõutavad dokumendid:
    - sõiduki registreerimistunnistus,
    - rahvusvaheline liikluskindlustus “roheline kaart”

·  Reisijatelt nõutavad dokumendid:
    - 
pass või ID kaart (EL kodanikud)

    - viisa kui vaja
· Teised juhuvedude puhul nõutavad dokumendid:
    - EÜ sõidulehtede raamat või INTERBUS kontrollraamat.