Piiriületuse protseduurid

*Juhilt nõutavad dokumendid:

kehtiv pass;
rahvusvaheline juhiluba;

*Sõidukilt nõutavad dokumendid:
- rahvusvaheline tehnoülevaatus;
- sõiduki registreerimistunnistus;
- kohustuslik liikluskindlustus (vormistatakse piiril)

*Kaubalt nõutavad dokumendid:
- CMR kauba saateleht;
- TIR tollivihik on soovitatav;
- kaubaarve;
- ekspordi, impordi või transiidi tollidokument;
- päritolusertifikaat